MAX DROGI CENTRUM

Client:
MAX DROGI CENTRUM
Date: 23 July 2020
Tags: Website, Logo, Branding
MAX DROGI CENTRUM

Opis Projektu

Firma Max Drogi Centrum zajmuje się pomiarami oraz ewidencją dróg gminnych. Panowie potrzebowali kompletni nowego wizerunku oraz przeprojektowania materiału wykorzystywanego przy pomiarach i ewidencji tj. shcematy skrzyżowań, mapy gmin, legenda oraz opracowania graficzne map topograficznych. Logotym wykorzystuje topografię, litera X jest odniesieniem do jezdni/skrzyżowania/drogi. jednym z elementów identyfikacji było zaprojektowanie grafiki na samochody pomiarowe.